วัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานประปา มกราคม 2551

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หมวดวัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานประปา
ราคา : บาท
มาตรวัดน้ำ หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็ก-สองชั้น ต่อด้วยเกลียว
ขนาด 1/2 นิ้ว ตรา ASAHI (GMK 15) เครื่อง 722.50 722.50
ขนาด 3/4 นิ้ว ตรา ASAHI (GMK 20) เครื่อง 858.50 858.50
ขนาด 1 นิ้ว ตรา ASAHI (GMK 25) เครื่อง 1,398.25 1,398.25
มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็ก-สองชั้น หน้าจาน
ขนาด 2 นิ้ว ตรา ASAHI (WVM 50) เครื่อง 7,225.00 7,225.00
ขนาด 2 1/2 นิ้ว ตรา ASAHI (WVM 65) เครื่อง 9,520.00 9,520.00
ขนาด 3 นิ้ว ตรา ASAHI (WVM 75) เครื่อง 11,305.00 11,305.00
ขนาด 4 นิ้ว ตรา ASAHI (WVM 100) เครื่อง 15,385.00 15,385.00
ขนาด 6 นิ้ว ตรา ASAHI (WVM 150) เครื่อง 27,540.00 27,540.00
ประตูน้ำทองเหลือง หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
ประตูน้ำทองเหลืองลิ้นเกต แรงดัน 125 ปอนด์
ขนาด 1/2 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 206 เครื่อง 203.00 203.00
ขนาด 3/4 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 206 เครื่อง 231.00 231.00
ขนาด 1 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 206 เครื่อง 336.00 336.00
ขนาด 1 1/4 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 206 เครื่อง 429.00 429.00
ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 206 เครื่อง 574.00 574.00
ขนาด 2 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 206 เครื่อง 917.00 917.00
ขนาด 2 1/2 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 206 เครื่อง 2,083.00 2,083.00
ขนาด 3 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 206 เครื่อง 2,856.00 2,856.00
ประตูน้ำทองเหลืองลิ้นเกต แรงดัน 150 ปอนด์
ขนาด 1/2 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 204 A เครื่อง 231.00 231.00
ขนาด 3/4 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 204 A เครื่อง 308.00 308.00
ขนาด 1 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 204 A เครื่อง 487.00 487.00
ขนาด 1 1/4 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 204 A เครื่อง 749.00 749.00
ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 204 A เครื่อง 1,029.00 1,029.00
ขนาด 2 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 204 A เครื่อง 1,512.00 1,512.00
ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นเกต หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นเกต ชนิดก้านยก
ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น RS-F มอก.432 เครื่อง 5,596.00 5,596.00
ขนาด 5 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น RS-F มอก.432 เครื่อง 7,468.00 7,468.00
ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น RS-F มอก.432 เครื่อง 9,366.00 9,366.00
ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น RS-F มอก.432 เครื่อง 14,625.00 14,625.00
ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น RS-F มอก.432 เครื่อง 22,529.00 22,529.00
ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น RS-F มอก.432 เครื่อง 31,466.00 31,466.00
ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น RS-F มอก.432 เครื่อง 49,140.00 49,140.00
ขนาด 16 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น RS-F มอก.432 เครื่อง 77,025.00 77,025.00
ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นเกต ชนิดก้านไม่ยก
ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น NRS-F มอก.432 เครื่อง 4,374.00 4,374.00
ขนาด 5 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น NRS-F มอก.432 เครื่อง 5,687.00 5,687.00
ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น NRS-F มอก.432 เครื่อง 7,202.00 7,202.00
ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น NRS-F มอก.432 เครื่อง 11,966.00 11,966.00
ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น NRS-F มอก.432 เครื่อง 17,784.00 17,784.00
ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น NRS-F มอก.432 เครื่อง 22,672.00 22,672.00
ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น NRS-F มอก.432 เครื่อง 47,970.00 47,970.00
ขนาด 16 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น NRS-F มอก.432 เครื่อง 74,613.00 74,613.00
ขนาด 3 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น NRS – F มอก.256 เครื่อง 4,881.00 4,881.00
ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น NRS – F มอก.256 เครื่อง 5,486.00 5,486.00
ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น NRS – F มอก.256 เครื่อง 8,807.00 8,807.00
ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น NRS – F มอก.256 เครื่อง 12,961.00 12,961.00
ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น NRS – F มอก.256 เครื่อง 18,193.00 18,193.00
ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น NRS – F มอก.256 เครื่อง 23,393.00 23,393.00
ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น NRS – F มอก.256 เครื่อง 47,970.00 47,970.00
ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นเคลือบยาง ชนิดก้านยก หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น RSRFE-F BS 5150 เครื่อง 5,603.00 5,603.00
ขนาด 5 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น RSRFE-F BS 5150 เครื่อง 7,208.00 7,208.00
ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น RSRFE-F BS 5150 เครื่อง 9,100.00 9,100.00
ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น RSRFE-F BS 5150 เครื่อง 14,631.00 14,631.00
ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น RSRFE-F BS 5150 เครื่อง 21,242.00 21,242.00
ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น RSRFE-F BS 5150 เครื่อง 30,270.00 30,270.00
ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ ชนิด Rubber Seat
ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV3 FR มอก.382 เครื่อง 8,612.00 8,612.00
ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV3 FR มอก.382 เครื่อง 11,700.00 11,700.00
ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV3 FR มอก.382 เครื่อง 17,660.00 17,660.00
ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV3 FR มอก.382 เครื่อง 22,516.00 22,516.00
ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV3 FR มอก.382 เครื่อง 29,354.00 29,354.00
ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV3 FR มอก.382 เครื่อง 55,178.00 55,178.00
ขนาด 16 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV3 FR มอก.382 เครื่อง 75,465.00 75,465.00
ขนาด 18 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV3 FR มอก.382 เครื่อง 86,073.00 86,073.00
ขนาด 20 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV3 FR มอก.382 เครื่อง 95,686.00 95,686.00
ขนาด 24 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV3 FR มอก.382 เครื่อง 123,467.00 123,467.00
ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ ชนิด Metal Seat
ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื่อง 18,388.00 18,388.00
ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื่อง 23,770.00 23,770.00
ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื่อง 32,747.00 32,747.00
ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื่อง 39,019.00 39,019.00
ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื่อง 47,086.00 47,086.00
ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื่อง 111,871.00 111,871.00
ขนาด 16 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื่อง 144,144.00 144,144.00
ขนาด 18 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื่อง 170,380.00 170,380.00
ขนาด 20 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื่อง 179,380.00 179,380.00
ขนาด 24 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื่อง 216,216.00 216,216.00
ขนาด 28 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื่อง 331,532.00 331,532.00
ขนาด 32 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื่อง 403,604.00 403,604.00
ขนาด 36 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื่อง 453,251.00 453,251.00
ขนาด 40 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื่อง 653,523.00 653,523.00
ประตูน้ำเหล็กหล่อกันกลับ หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น CV1 F มอก.383 เครื่อง 3,783.00 3,783.00
ขนาด 5 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น CV1 F มอก.383 เครื่อง 5,466.00 5,466.00
ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น CV1 F มอก.383 เครื่อง 6,922.00 6,922.00
ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น CV1 F มอก.383 เครื่อง 13,370.00 13,370.00
ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น CV1 F มอก.383 เครื่อง 19,558.00 19,558.00
ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น CV1 F มอก.383 เครื่อง 25,623.00 25,623.00
ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น CV1 F มอก.383 เครื่อง 43,244.00 43,244.00
ขนาด 16 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น CV1 F มอก.383 เครื่อง 68,068.00 68,068.00
ประตูน้ำเหล็กหล่อระบายอากาศ หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
ขนาด 1 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น AVS , AVD1F เครื่อง 5,044.00 5,044.00
ขนาด 2 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น AVS , AVD1F เครื่อง 13,162.00 13,162.00
ขนาด 3 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น AVS , AVD1F เครื่อง 15,652.00 15,652.00
ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น AVS , AVD1F เครื่อง 19,220.00 19,220.00
ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น AVS , AVD1F เครื่อง 29,776.00 29,776.00
ก๊อก หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
ก๊อกน้ำทองเหลือง
ก๊อกน้ำบอลสนาม
ก๊อกอื่นๆ

ติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  โทร 0 2507 7000 โทรสาร 0 2507 5825   e-mail : indexmaster@moc.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: