Archive for อุปกรณ์สำหรับงานประปา

วัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานประปา มีนาคม 2551

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หมวดวัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานประปา
ราคา : บาท
มาตรวัดน้ำ หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็ก-สองชั้น ต่อด้วยเกลียว
ขนาด 1/2 นิ้ว ตรา ASAHI (GMK 15) เครื่อง 722.50 722.50
ขนาด 3/4 นิ้ว ตรา ASAHI (GMK 20) เครื่อง 858.50 858.50
ขนาด 1 นิ้ว ตรา ASAHI (GMK 25) เครื่อง 1,398.25 1,398.25
มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็ก-สองชั้น หน้าจาน
ขนาด 2 นิ้ว ตรา ASAHI (WVM 50) เครื่อง 7,225.00 7,225.00
ขนาด 2 1/2 นิ้ว ตรา ASAHI (WVM 65) เครื่อง 9,520.00 9,520.00
ขนาด 3 นิ้ว ตรา ASAHI (WVM 75) เครื่อง 11,305.00 11,305.00
ขนาด 4 นิ้ว ตรา ASAHI (WVM 100) เครื่อง 15,385.00 15,385.00
ขนาด 6 นิ้ว ตรา ASAHI (WVM 150) เครื่อง 27,540.00 27,540.00
ประตูน้ำทองเหลือง หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
ประตูน้ำทองเหลืองลิ้นเกต แรงดัน 125 ปอนด์
ขนาด 1/2 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 206 เครื่อง 203.00 203.00
ขนาด 3/4 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 206 เครื่อง 231.00 231.00
ขนาด 1 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 206 เครื่อง 336.00 336.00
ขนาด 1 1/4 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 206 เครื่อง 429.00 429.00
ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 206 เครื่อง 574.00 574.00
ขนาด 2 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 206 เครื่อง 917.00 917.00
ขนาด 2 1/2 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 206 เครื่อง 2,083.00 2,083.00
ขนาด 3 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 206 เครื่อง 2,856.00 2,856.00
ประตูน้ำทองเหลืองลิ้นเกต แรงดัน 150 ปอนด์
ขนาด 1/2 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 204 A เครื่อง 231.00 231.00
ขนาด 3/4 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 204 A เครื่อง 308.00 308.00
ขนาด 1 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 204 A เครื่อง 487.00 487.00
ขนาด 1 1/4 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 204 A เครื่อง 749.00 749.00
ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 204 A เครื่อง 1,029.00 1,029.00
ขนาด 2 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 204 A เครื่อง 1,512.00 1,512.00
ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นเกต หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นเกต ชนิดก้านยก
ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น RS-F มอก.432 เครื่อง 6,027.00 6,027.00
ขนาด 5 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น RS-F มอก.432 เครื่อง 8,043.00 8,043.00
ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น RS-F มอก.432 เครื่อง 10,087.00 10,087.00
ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น RS-F มอก.432 เครื่อง 15,750.00 15,750.00
ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น RS-F มอก.432 เครื่อง 24,262.00 24,262.00
ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น RS-F มอก.432 เครื่อง 33,887.00 33,887.00
ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น RS-F มอก.432 เครื่อง 52,920.00 52,920.00
ขนาด 16 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น RS-F มอก.432 เครื่อง 82,950.00 82,950.00
ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นเกต ชนิดก้านไม่ยก
ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น NRS-F มอก.432 เครื่อง 4,711.00 4,711.00
ขนาด 5 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น NRS-F มอก.432 เครื่อง 6,125.00 6,125.00
ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น NRS-F มอก.432 เครื่อง 7,756.00 7,756.00
ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น NRS-F มอก.432 เครื่อง 12,887.00 12,887.00
ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น NRS-F มอก.432 เครื่อง 19,152.00 19,152.00
ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น NRS-F มอก.432 เครื่อง 24,416.00 24,416.00
ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น NRS-F มอก.432 เครื่อง 51,660.00 51,660.00
ขนาด 16 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น NRS-F มอก.432 เครื่อง 80,353.00 80,353.00
ขนาด 3 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น NRS – F มอก.256 เครื่อง 5,257.00 5,257.00
ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น NRS – F มอก.256 เครื่อง 5,908.00 5,908.00
ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น NRS – F มอก.256 เครื่อง 9,485.00 9,485.00
ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น NRS – F มอก.256 เครื่อง 13,958.00 13,958.00
ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น NRS – F มอก.256 เครื่อง 19,593.00 19,593.00
ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น NRS – F มอก.256 เครื่อง 25,193.00 25,193.00
ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น NRS – F มอก.256 เครื่อง 51,660.00 51,660.00
ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นเคลือบยาง ชนิดก้านยก หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น RSRFE-F BS 5150 เครื่อง 6,034.00 6,034.00
ขนาด 5 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น RSRFE-F BS 5150 เครื่อง 7,763.00 7,763.00
ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น RSRFE-F BS 5150 เครื่อง 9,800.00 9,800.00
ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น RSRFE-F BS 5150 เครื่อง 15,757.00 15,757.00
ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น RSRFE-F BS 5150 เครื่อง 22,876.00 22,876.00
ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น RSRFE-F BS 5150 เครื่อง 32,599.00 32,599.00
ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ ชนิด Rubber Seat
ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV3 FR มอก.382 เครื่อง 9,275.00 9,275.00
ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV3 FR มอก.382 เครื่อง 12,600.00 12,600.00
ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV3 FR มอก.382 เครื่อง 19,019.00 19,019.00
ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV3 FR มอก.382 เครื่อง 24,248.00 24,248.00
ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV3 FR มอก.382 เครื่อง 31,612.00 31,612.00
ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV3 FR มอก.382 เครื่อง 59,243.00 59,243.00
ขนาด 16 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV3 FR มอก.382 เครื่อง 81,270.00 81,270.00
ขนาด 18 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV3 FR มอก.382 เครื่อง 92,694.00 92,694.00
ขนาด 20 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV3 FR มอก.382 เครื่อง 103,047.00 103,047.00
ขนาด 24 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV3 FR มอก.382 เครื่อง 132,965.00 132,965.00
ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ ชนิด Metal Seat
ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื่อง 19,803.00 19,803.00
ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื่อง 25,599.00 25,599.00
ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื่อง 35,266.00 35,266.00
ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื่อง 42,021.00 42,021.00
ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื่อง 50,708.00 50,708.00
ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื่อง 120,477.00 120,477.00
ขนาด 16 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื่อง 155,232.00 155,232.00
ขนาด 18 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื่อง 183,694.00 183,694.00
ขนาด 20 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื่อง 193,179.00 193,179.00
ขนาด 24 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื่อง 232,848.00 232,848.00
ขนาด 28 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื่อง 357,035.00 357,035.00
ขนาด 32 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื่อง 434,651.00 434,651.00
ขนาด 36 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื่อง 488,117.00 488,117.00
ขนาด 40 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื่อง 703,794.00 703,794.00
ประตูน้ำเหล็กหล่อกันกลับ หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น CV1 F มอก.383 เครื่อง 4,074.00 4,074.00
ขนาด 5 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น CV1 F มอก.383 เครื่อง 5,887.00 5,887.00
ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น CV1 F มอก.383 เครื่อง 7,455.00 7,455.00
ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น CV1 F มอก.383 เครื่อง 14,399.00 14,399.00
ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น CV1 F มอก.383 เครื่อง 21,063.00 21,063.00
ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น CV1 F มอก.383 เครื่อง 27,594.00 27,594.00
ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น CV1 F มอก.383 เครื่อง 46,571.00 46,571.00
ขนาด 16 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น CV1 F มอก.383 เครื่อง 73,304.00 73,304.00
ประตูน้ำเหล็กหล่อระบายอากาศ หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
ขนาด 1 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น AVS , AVD1F เครื่อง 5,432.00 5,432.00
ขนาด 2 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น AVS , AVD1F เครื่อง 14,175.00 14,175.00
ขนาด 3 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น AVS , AVD1F เครื่อง 16,856.00 16,856.00
ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น AVS , AVD1F เครื่อง 20,699.00 20,699.00
ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุ่น AVS , AVD1F เครื่อง 32,067.00 32,067.00

ติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  โทร 0 2507 7000 โทรสาร 0 2507 5825   e-mail : indexmaster@moc.go.th

ให้ความเห็น

« Newer Posts · Older Posts »
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.